ขั้นตอน การปลูกกัญชา สามารถทำเองได้ง่าย ๆ

ในปัจจุบัน การปลูกกัญชา สามารถเพาะปลูกเพื่อใช้ภายในครัวเรือนหรือทางการแพทย์ได้โดยไม่ผิดกฎหมาย จึงทำให้หลาย ๆ คนคิดอยากลองปลูกกัญชากันเพิ่มมากขึ้น ซึ่งเราก็นำขั้นตอนการปลูกมาแนะนำกัน โดยมีดังต่อไปนี้

เตรียมดินเพื่อ การปลูกกัญชา

ดินสำหรับปลูกกัญชาควรระบายอากาศได้ดี มีความอ่อนตัว ดังนั้นก่อนปลูกควรพรวนดินอย่างน้อย 2 ครั้ง ทั้งนี้ยังเป็นการกำจัดวัชพืชในดินอีกด้วย ดินที่ใช้ควรเป็นดินร่วนปนทราย เพราะระบายน้ำได้ มีอินทรียวัตถุสูง ค่าความเป็นกรด-ด่างอยู่ระหว่าง 5.8-6  หลังจากเตรียมดินเรียบร้อยแล้ว ให้ทำร่องน้ำสูงประมาณ 50 ซม. มีความห่างของร่องน้ำแต่ละแถว 100 ซม. แล้วจึงขุดหลุมตรงที่ว่างระหว่างร่องน้ำกว้าง 40-50 ซม. โดยมีความลึกเท่ากัน ระยะห่างของหลุมควรอยู่ที่ 30-60 ซม. ขั้นตอนนี้ควรให้ปุ๋ยคอกใส่ไว้ที่ก้นหลุมด้วย

การปลูกกัญชา ด้วยเมล็ด

การปลูกจะแบ่งได้เป็น 2 วิธี คือ การหว่านและการหยอดหลุม ซึ่งวิธีที่ได้รับความนิยมก็คือ การหยอดหลุมซึ่งขั้นตอนเริ่มจากหยอดเมล็ดพันธุ์ลงในหลุมที่เตรียมไว้ประมาณ 3-5 เมล็ด/หลุม เมื่อต้นกล้ามีอายุประมาณ 3-4 สัปดาห์ ก็ถึงเวลาย้ายปลูก โดยก่อนที่จะย้ายต้นกล้าให้งดรดน้ำ 1 วัน แล้วจึงย้ายต้นกล้ามาลงหลุมปลูก 5-7 ต้น/หลุม การให้น้ำควรอยู่ที่ 500-600 มิลลิเมตรต่อวงจรการปลูกหนึ่งครั้ง บริเวณที่ทำการเพาะปลูกควรมีอากาศเย็น ประมาณ 19-28 องศาเซลเซียส ด้วยเหตุผลนี้จึงนิยมปลูกกัญชากันในเดือนกันยายน – เดือนกุมภาพันธ์ เพราะจะได้ช่อดอกที่สมบูรณ์มากกว่าการปลูกในช่วงอื่น ๆ

ปุ๋ยสำหรับ การปลูกกัญชา

ปุ๋ยที่แนะนำควรเป็นปุ๋ยคอก เช่น มูลไก่ มูลวัว โดยสามารถใส่รอบ ๆ ต้นได้ทุกวัน ทั้งนี้ควรกำจัดวัชพืช และฉีดยาป้องกันศัตรูพืชอย่างสม่ำเสมอ เมื่อกัญชาใกล้ออกดอกควรหมั่นพรวนดิน ตัดรากรอบ ๆ ต้น จะช่วยให้ลำต้นมีพุ่มเตี้ยไม่สูงมากเกินไป

ขั้นตอนการคัดต้น

เมื่อต้นกัญชามีความสูงประมาณ 50-60 ซม. หรือปลูกได้ประมาณ 45 วัน ก็จะทำให้ดูออกแล้วว่าต้นไหนเป็นตัวผู้ ตัวเมีย ให้ถอนต้นตัวผู้ทิ้งให้เก็บไว้เฉพาะต้นกัญชาตัวเมีย

การปลูกกัญชา ขั้นตอนเก็บเกี่ยว

การเก็บเกี่ยวสามารถทำได้ตอนที่มีอายุ 4 – 6 เดือน จะเป็นการถอนทั้งต้น หรือตัดครึ่งต้นก็ได้ หากต้องการให้มีสารTHC สูงเพิ่มขึ้นให้เก็บเกี่ยววันที่แสงแดดแรง ๆ หลังจากนั้นนำไปตากแดดจนแห้ง แล้วจึงนำไปเพาะเมล็ดเพื่อใช้ทำพันธุ์ไว้ปลูกต่อไป

การปลูกกัญชา ถือว่ามีขั้นตอนที่ค่อนข้างละเอียดอ่อน และต้องใส่ใจเป็นอย่างมากดังนั้นก่อนทำการปลูกควรศึกษาข้อมูลให้มาก ที่สำคัญควรทำการขออนุญาตให้เรียบร้อยก่อนเพาะปลูก