การสอนลูกให้เห็นอกเห็นใจผู้อื่น ควรสอนอย่างไร

การสอนลูกให้เห็นอกเห็นใจผู้อื่น มีความเมตตาต่อผู้อื่น จะเป็นการส่งเสริมให้ลูกเป็นคนจิตใจดี และรู้จักช่วยเหลือผู้ที่ลำบากกว่า นอกจากนี้เมื่อลูกเติบโตขึ้น ก็จะเป็นคนที่สามารถแก้ปัญหาในชีวิตโดยการใช้สติปัญญาในการแก้ไขปัญหาได้ สำหรับวิธีการสอนลูกให้เห็นอกเห็นใจคนอื่น ทำได้ดังนี้

สอนให้ลูกรู้จักเป็นคนจิตใจดี มีเมตตา

สอนให้ลูกเข้าใจว่าการเป็นคนจิตใจดี มีเมตตา เป็นประโยชน์ต่อตนเองและผู้อื่นอย่างไร ซึ่งถือเป็นจุดเริ่มต้นในการเห็นอกเห็นใจผู้อื่น และสอนให้ลูกรู้จักการเมตตาต่อตนเองด้วย ในช่วงแรกลูกอาจยังไม่เข้าใจ แต่หากสอนและทำเป็นตัวอย่างบ่อยๆ ลูกก็จะจดจำและซึมซับพฤติกรรมนำไปปฏิบัติได้เอง

ให้เด็กเข้าใจความรู้สึกของตนเอง

ก่อนที่จะเห็นใจคนอื่น หรือเข้าใจความรู้สึกของคนอื่น เด็กจำเป็นต้องเข้าใจความรู้สึกของตนเองก่อน โดยทำให้เด็กเห็นเป็นตัวอย่าง พร้อมอธิบายถึงข้อดีและข้อเสียของอารมณ์ที่เกิดขึ้น เช่น ดีใจ เสียใจ มีความสุข เป็นต้น

พ่อแม่ต้องทำเป็นตัวอย่างให้ลูกเห็น

หากต้องการสอนลูกให้ทำได้เร็ว ไม่ว่าจะเป็นเรื่องอะไรก็ตาม ผู้เป็นพ่อแม่จะต้องทำให้ลูกเห็นเป็นตัวอย่าง อย่างการทำให้ลูกเห็นถึงประโยชน์ของการแบ่งปัน การรู้จักเห็นใจผู้อื่น รู้จักการช่วยเหลือคนอื่น ก็จะทำให้ลูกได้ซับซับและทำตามได้

แสดงความรักโดยการโอบกอดลูก

หากลูกรู้สึกได้ถึงความรักและความปลอดภัย ลูกก็มีโอกาสที่จะแสดงความรัก และเห็นอกเห็นใจผู้อื่นมากขึ้น พ่อแม่ก็ต้องเป็นแบบอย่างในการเห็นคุณค่าของความรู้สึกคนอื่นด้วย การแสดงให้ลูกเห็นว่าพ่อแม่เข้าใจลูก ไม่ว่าจะทุกข์ใจ ผิดหวัง เศร้าใจ พ่อแม่ก็พร้อมโอบกอดเพื่อให้กำลังใจ การทำแบบนี้ก็จะทำให้ลูกเปิดโอกาส เปิดใจ รู้จักการช่วยเหลือผู้อื่น

บอกความรู้สึกง่ายๆให้ลูกได้เข้าใจ

หากพ่อแม่ได้บอกความรู้สึกให้ลูกได้เข้าใจแบบง่ายๆ ก็จะทำให้ลูกรู้จักการเห็นอกเห็นใจผู้อื่นมากยิ่งขึ้น เช่น แม่เหนื่อยมากวันนี้ แม่ทำงานบ้านทั้งวันเลย, พ่อโกรธเพราะว่าลูกดื้อ และไม่ฟังพ่อเลย ทั้งนี้ผู้เป็นพ่อแม่ควรระวังในการใช้อารมณ์และการแสดงออกในการพูดด้วย

สอนให้ลูกรู้จักมารยาทพื้นฐาน

การฝึกมารยาทขั้นพื้นฐานให้กับลูก ไม่ว่าจะเป็นการขอโทษ การขอบคุณ การให้อภัยในเรื่องเล็กน้อย ฝึกสิ่งเหล่านี้ให้เป็นนิสัย ก็จะทำให้ลูกเป็นคนที่สุขุม รู้จักควบคุมอารมณ์ตนเอง และรู้จักเห็นใจผู้อื่น นอกจากนี้ก็ควรสอนให้ลูกได้รู้ว่าการเป็นคนไม่มีมารยาท ผลกระทบที่จะได้รับนั้นคืออะไร ควรหาโอกาสสอนในสถานการณ์ที่แตกต่างกันออกไป

การมีความเมตตา รู้จักเห็นใจผู้อื่น เป็นการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีต่อกัน พ่อแม่ควรสอนลูกให้เห็นอกเห็นใจผู้อื่นตั้งแต่ยังเป็นเด็ก เพื่อให้ลูกได้ซึมซับการกระทำที่ดี แล้วนำไปปฏิบัติในสถานการณ์จริงได้