อยู่บ้านก็สามารถลดค่าไฟได้ด้วยเทคนิคง่ายๆ

เมื่อเข้าสู่ฤดูร้อน ความต้องการใช้พลังงานไฟฟ้าก็จะเพิ่มมากขึ้นเป็นเท่าตัว หลายๆบ้านต้องกุมขมับเพื่อเจอต้องจ่ายค่าไฟแพง เรามีเทคนิคง่ายๆช่วยคลายร้อนและยังคลายทุกข์ มาช่วยเซฟค่าไฟที่บ้านมาฝาก

เทคนิคง่ายๆประหยัดไฟ 

ต้องยอมรับก่อนว่าในช่วงหน้าร้อน อุณหภูมิที่สูงขึ้นทำให้หลายๆคนต้องคลายร้อนด้วยการเปิดเครื่องปรับอากาศ ทานน้ำแข็ง อาบน้ำบ่อยขึ้น ทุกอย่างส่งผลให้ค่าไฟที่บ้านแพงขึ้นแน่นอน แต่หากเราลดทอนการใช้พลังงานในทุกส่วนให้น้อยลง ก็จะช่วยเซฟเงินในกระเป๋าได้ 

1. เครื่องปรับอากาศ

อากาศร้อนอบอ้าวของประเทศไทย ทำให้คนส่วนใหญ่เลี่ยงไม่ได้ที่ต้องเปิดแอร์เพื่อช่วยคลายความร้อน ดังนั้นวิธีง่าย ๆ ที่ช่วยประหยัดไฟ คือ ตั้งอุณหภูมิแอร์ที่ 26 – 27 องศาเซลเซียส ก็สามารถช่วยประหยัดค่าไฟฟ้าได้เพิ่มขึ้นถึง 10% ตั้งเวลาปิดก่อนเลิกใช้งานสัก 15-30 นาที และที่สำคัญควรล้างเครื่องปรับอากาศปีละ 2 ครั้ง  

2. เครื่องทำน้ำอุ่นไฟฟ้า

ในช่วงหน้าร้อนเครื่องทำน้ำอุ่นคงใช้กันน้อยลง แต่บางคนยังเคยชิน แนะนำให้เปิดใช้เท่าที่จำเป็น โดยลดเวลาเปิดเครื่อง 1-3 นาทีต่อครั้ง สามารถประหยัดไฟได้ 15 หน่วยต่อเดือน (1.3% ของค่าไฟทั้งเดือน) คิดเป็นเงิน 60 บาทต่อเดือน  

3. พัดลมไฟฟ้า 

ควรเปิดที่ระดับความแรงที่ 1 และถอดปลั๊กทุกครั้งหลังไม่ใช้งาน สามารถประหยัดค่าไฟได้ 4.5 หน่วย/เดือน (18 บาท/เดือน) คิดเป็น 0.4% ของค่าไฟทั้งเดือน การเปิดพัดลมแทนเครื่องปรับอากาศช่วยประหยัดพลังงานเพราะพัดลมใช้พลังงานเพียง 1 ใน 60 ของเครื่องปรับอากาศ 

4. ตู้เย็น

ช่วงหน้าร้อนอาจทำให้เราต้องเปิดตู้เย็นบ่อย ซึ่งควรหลีกเลี่ยงไม่ควรเปิดประตูตู้เย็นไว้นานๆหรือเปิดบ่อยเกินไปทำให้ตู้เย็นสูญเสียความเย็น ไม่ควรแช่ของจนแน่นตู้ และไม่ควรนำของที่ยังร้อนเข้าแช่นในตู้เย็นจะทำให้ความเย็นไหลเวียนไม่ทั่วถึง ทำให้ตู้เย็นทำงานหนัก เพื่อให้เย็นเท่ากันทั่วตู้ สามารถช่วยประหยัดค่าไฟได้ 4.8 หน่วย/เดือน (19 บาท/เดือน) ประหยัด 0.4% ของค่าไฟทั้งเดือน 

5. หลอดไฟฟ้าLED  

ควรปิดไฟหากไม่ได้ใช้งาน และลดเวลาการเปิดใช้ไฟอย่างน้อย 5% สามารถช่วยประหยัดไฟฟ้าได้ 5.8 หน่วย/เดือน (23 บาท/เดือน) ประหยัด 0.5% ของค่าไฟทั้งเดือน แนะนำให้เปลี่ยนหลอดไฟแบบเดิมมาเป็นหลอดไฟฟ้า LEDเพราะใช้จำนวนพลังงานไฟฟ้าในปริมาณที่ต่ำ แต่สามารถแปลงเป็นแสงสว่างได้มากกว่าหลอดไฟรูปแบบเดิม ให้แสงสว่างกว่าหลอดไส้ 80-90 % และประหยดพลังกว่าหลอดตะเกียบ 40 % 

การประหยัดไฟด้วยเทคนิคง่ายๆทำเองได้ที่บ้าน สามารถทำให้หน้าร้อนนี้เย็นสบายใจ ไม่ต้องกังวลเครื่องค่าไฟแพงอีกแล้ว