ดูลายมือ มีความเป็นมาอย่างไร วิธีการดูขั้นพื้นฐาน

ในปัจจุบันการ ดูลายมือ หรือชื่อทางการคือ หัตถศาสตร์ เป็นอีกหนึ่งในวิธีดูดวงที่ได้รับความนิยมเป็นอย่างมากเป็นศาสตร์ที่ถูกนำมาใช้ทั่วโลก โดยเชื่อกันว่าสามารถบ่งบอกบุคลิกลักษณะนิสัย และทำนายอนาคตของเจ้าของลายมือนั้นได้ ซึ่งเราก็ได้นำที่มาของการทำนายเส้นลายมือ และการดูขั้นพื้นฐานมาบอกกัน

ความเป็นมาของการ ดูลายมือ

ตั้งแต่ในสมัยโบราณ (รวมถึงปัจจุบัน) การทำนายแทบทุกประเภทจะอ้างอิงจากการดูดวงดาว และดาวเคราะห์ เพื่อบอกอดีต ปัจจุบัน และอนาคต ส่วนการดูลายจากฝ่ามือนั้นเป็นศาสตร์การทำนายของชาวบาบิโลเนีย ที่ศึกษาเส้นฝ่ามือนานเป็นหลายร้อยปีเพื่อพัฒนาการอ่านลายมือได้อย่างแม่นยำ โดยการอ่านส่วนใหญ่จะใช้ทำนายให้กับผู้ที่ชีวิตกำลังอยู่ในความยากลำบาก ผู้ที่กำลังจะตัดสินใจทำอะไรบางอย่างที่มีความสำคัญ บุคคลเหล่านั้นจะต้องไปหาผู้เชี่ยวชาญการทำนายจากลายมือ การทำนายนอกจากจะจะอ่านลายมือแล้วยังต้องนำแนวคิดเรื่องเทพ ดวงดาว สวรรค์ สิ่งศักดิ์สิทธิ์มาร่วมด้วย

ดูลายมือ แต่ละเส้นบอกอะไรบ้าง

การทำนายด้วยการอ่านลายมือขั้นพื้นฐาน แต่ละเส้นจะบอกความหมายที่แตกต่างกันออกไป โดยหลัก ๆ จะมีอยู่ 3 เส้น คือ เส้นชีวิต เส้นสมอง เส้นโชคลาภ เส้นวาสนา ดังนั้นศาสตร์การอ่านฝ่ามือจำต้องมีความละเอียด ต้องมีการศึกษาให้ลึกซึ้ง ถ้าหากสามารถแยกเส้นต่าง ๆ ได้แล้วก็จะเริ่มตีความหมายเป็นคำทำนายได้ดีขึ้น

เส้นชีวิต – เส้นโค้งลากยาวตั้งแต่เหนือหัวแม่มือลงมา เส้นนี้บ่งบอกเรื่องคุณภาพการใช้ชีวิต สุขภาพร่างกาย พลังทางจิต ทำนายการเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้นในชีวิต

เส้นจิตใจ – เส้นลายมือที่อยู่ด้านบนสุด เริ่มต้นจากโคนนิ้วก้อยไปถึงนิ้วชี้ เส้นนี้บ่งบอกถึง สภาพจิตใจ ชีวิตรัก ความรู้สึก สุขภาพจิตต่าง ๆ เรื่องของอารมณ์ สุขภาพหัวใจ สุขภาพหลอดเลือด อารมณ์แปรปรวนที่มาจากสภาวะของจิตใจ

เส้นสมอง – คือเส้นลายมือที่อยู่ถัดลงมาจากเส้นจิตใจ สามารถใช้ทำนายทำนายลักษณะชีวิต สติปัญญา ความคิดสร้างสรรค์ ตรรกะ วิธีคิดหรือการวางแผน การแสวงหาความรู้ สามารถนำไปทำนายเรื่องความรู้ความสามารถ หากเส้นมีลักษณะเป็นคลื่นทำนายได้ว่า บุคคลนั้นมีสติปัญญา ที่อ่อนแอ อาจมีปัญหาในการทำสิ่งต่างไม่เป็นไปตามเป้าหมาย

ดูลายมือ เส้นวาสนา – คือเส้นที่อยู่ตรงกลางฝ่ามือ แล้วลากตัดผ่านทั้งเส้นจิตใจ เส้นสติปัญญา และเส้นชีวิต สามารถใช้ทำนาย โชคลาภ วาสนา บ่งบอกถึงระดับความเป็นอิสระ ปัญหาในการควบคุมชีวิต ในบางคนอาจไม่มีเส้นนี้

ทั้งหมดนี้คือความเป็นมา และพื้นฐานการ ดูลายมือ ถึงแม้จะเป็นความเชื่อส่วนบุคคลแต่ก็ไม่เสียหายที่จะเรียนรู้ ซึ่งหากฝึกฝนจนชำนาญอ่านเส้นลายมือได้อย่างคล่องแคล่วก็สามารถ ใช้ทำนายดวงชะตาให้ตัวเองหรือนำไปประกอบอาชีพได้เช่นกัน